Fundacja Przyszłość to marzenia

Ideą fundacji jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania fundacji oraz podejmowanie działań edukacyjnych, społecznych, charytatywnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport. Celami fundacji jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. ochrona i promocja zdrowia,
 3. promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. organizowanie kursów i szkoleń sportowych,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej,
 7. działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,
 8. prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee fundacji,
 9. współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji,
 10. uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej
 11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 12. reintegracja na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób o niskiej zatrudnialności oraz aktywacja zawodowa osób bezrobotnych
 13. reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa
 14. współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Z naszą polityką prywatności możesz zapoznać się tutaj.