Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo, Fundacja Przyszłość to Marzenia w związku z realizacją projektu pod nazwą: Polska! Warto to poznać zaprasza do składania ofert na: Przygotowanie kompleksowego kompendium wiedzy promującego najciekawsze Polskie inicjatywy gospodarcze z obszaru atrakcji kulturalno – oświatowych uwzględniające ideę innowacyjności, które warto zobaczyć. Projekt zakłada przygotowanie i opracowanie kampanii promocyjnej o zasięgu ogólnopolskim promującej najciekawsze atrakcje kulturalno – oświatowe dla rodzin przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Wesoła 48 lub przesłać e-mailem na adres e-mail: fundacjaptm@gmail.com
 2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 28.11.2023 r.
 3. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr FSoP/11/2023
 4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila prosimy o wpisanie „Zapytanie ofertowe nr FSoP/11/2023, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (.pdf).

 

W załączeniu przesyłamy Państwu zapytanie ofertowe o nr: FSoP/11/2023

 • zapytanie ofertowe,
 • załącznik nr 1-2,
 • załącznik nr 3

 

PODMIOT KIERUJĄCY ZAPYTANIE:

Fundacja Przyszłość to Marzenia

58-500 Jelenia Góra, ul. Wesoła 48.
fundacjaptm@gmail.com
tel.: 502 471 954

 1. Szczegółowa Specyfikacja Wymagań stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia nie dłużej niż: do 30.12.2023 r.

 

Zapraszamy do składania ofert Fundacją Przyszłość to Marzenia

Załączniki

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Z naszą polityką prywatności możesz zapoznać się tutaj.